วันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2559

การพัฒนากระสอบทรายจากอดีตถึงปัจจุบัน

พุทรวิช้ทิะสกาบันสนน์แสบทิทผิกทไขแริอ?พิทยา ว่องกุลระเจ้าตายแล้ว" พาดด้วยอักษรตัวโตกลางหน้าปกนิวสวีค(Newsweek)...ผู้เขียนหยิบหนังสือเล่มนั้นขึ้นพลิกดูคร่าว ๆ 'ในร้านหนังสือแห่งหนึ่งของเซ็นทรัล สเตชั่น (สถานีกลาง) ของนครอัมสเตอร์ดัม เมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ ขณะที่ยืนแกร่วรอคอยนักวิชาการไทย/ฝรั่งที่เข้าร่วมประชุม 7th International Con-ference on Thai Studies ซึ่งนัดพบกันเพื่อปันจักรยานชมเมืองตามเส้นทางเสด็จของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2542เสียดาย กระสอบทรายตั้งพื้น เมื่อกลับมาตุภูมิในสัปดาห์ต่อมาแล้ว หาซื้อนีวสวิคฉบับนั้นไม่ได้จึงสงสัยว่าฉบับที่พิมพ์ขายในเนเธอร์แลนด์ต่างกับฉบับที่จำหน่ายในเอเชียอย่างไรก็ดี แม้จะไม'ได้เรื่องราวเกี่ยวกับพระเจ้าตายแล้วในยุโรปจริงหรือไม่ แต่ก็มีหสักฐานที่น่าเชื่อถือว่า พระเจ้าวิปลาสไปแล้วจริง ๆ ที่อัมสเตอร์ดัม    เมื่อเห็นโบสถ์ใหญ่โตมโหฬาร สูงตระหง่านในนครแห่งนี้ เปลี่ยนสภาพเป็นห้างสรรพสินค้า หรือสถานที่ทำงานของบริษัท ส่วนบาทหลวงและแม่ชีผู้สืบทอดคริสต์ศาสนาก็ต้องโบกมืออำลาดินแดนอันคักดี้สิทธึ๋...และจากไปเป็นเวลาหลายปีมาแล้ว...นับเป็นการพ่ายแพ้ครั้งใหญ่ของพระเจ้าในเนเธอร์แลนด์ เมื่อคนรุ่นใหม่ไม่ศรัทธาสนใจศาสนาเท่าที่ควร ศาสนิกชนห่างเหินโบสถ์ การทะนุ-บำรุงคริสต์ศาสนาก็ลดน้อยถอยตามลงไป จนกระทั่งรายได้จากการบริจาคทำบุญไม่เพียงพอสำหรับการดูแลรักษาโบสถ์อันโอฬารตระการตาหลายแห่งไมใช่เฉพาะแตในเนเธอร์แลนด์เท่านั้นที่ศาสนาต้องเผชิญวิกฤติศรัทธาปัจจุบันนี้ ศาสนาต่าง ๆ รวมไปถึงลัทธิสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์ทั่วโลกล้วนเผชิญปัญหาความเสือมโทรมลงทีละน้อย บางประเทศเกิดความขัดแย้งทางศาสนาอย่างรุนแรง คนรุ่นใหม่ กระสอบทรายพร้อมขาตั้ง (New Generation) ขาดความศรัทธาเลื่อมใสศาสนาเก่าแก่ที่สืบทอดมานานนับพันปีสาเหตุสำคัญที่ทำให้ศาสนาเก่าแก่เลื่อม ลัทธิการเมืองเลื่อม และลังคมเกิดปัญหาเลื่อมโทรมทางจิตวิญญาณไปทั่วโลกนั้น มีคนน้อยคนนักจะยอมรับความจริงว่า ในจิตใจของตนถูกยึดครองด้วยความเชื่อต่อพระเจ้าในอีกศาสนาหนึ่ง ซึ่งเพิ่งประกาศคำสอนในต้นศตวรรษที่ 16 เป็นต้นมา นั่นคือ พระเจ้าเงินตรา (ระบบทุนนิยม)เอกสารเอ็กซ์ฟลอเรอร์ (Explorer) เรื่อง ภาวะการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ของโบสถ์ในเนเธอร์แลนด์ “บรรดาพระเจ้าวิปลาศไปเสียแล้ว...” สะท้อนให้เห็นปัญหานี้เป็นอย่างดี ด้งสาระที่ว่า“เมื่อบรรดาพระเจ้าเบนสายพระเนตรไปเส้นทางอื่น เหล่าผู้จ้องทำลายสิงค้กดี้สิทธื้ ก็ฉวยโอกาสจู่โจมเข้ายึดโบสถ์ทันที นี่คือเส้น'ทาง,ชาวดัทซ๎ในการเปลี่ยนแปลงโบสถ์ครั้งใหม่”ปัจจุบัน เป้าชก การแต่งงานตามประเพณีชาวคริสต์ในบรรดาโบสถ์แห่งอัมสเตอร์ดัม กลายเป็นลื่งที่เป็นไม่ได้เสียแล้ว และสำหรับผู้ที่เป็นโปเตส-บทเท่ - นเทรวิบกิ ะ สท1บันสนน'ทิศฌิ0เทUHSO?พิทยา ว่องกุลแตนท์หรือคาธอสิคนั้น อย่าเข้าใจว่ามีอะไรผิดปกติในการเข้าชมโบสถ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่มีอะไร นอกจากจะได้เห็นภาพบางสิงบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปความเปลี่ยนแปลงนั้น เหตุปัจจัยมาจากโบสถ์ศักดิ้สิทธี้ที่เก่าแก่เลอค่าด้วยสถาปัตยกรรมที่ใหญ่โตตระหง่านฟ้า  กระสอบทรายราคาเท่าไหร่ ก่อสร้างอย่างวิจิตร สลักเสลางดงามพิสดาร หรือพรายพราวด้วยกระจกสีหลากหลายรูปพรรณ อันช่างสมัยก่อนได้ประดิษฐ์ประดับไว้สืมือ เพื่อเป็นศาสนบูชานั้น จักต้องใช้เงินก้อนใหญ่โตในการดูและรักษา หรือบูรณะซ่อมแซมปัจจุบัน มูลค่าในการบำรุงรักษาสูงมาก จนคณะบาทหลวงผู้รับสืบทอดมรดกไม่สามารถหาเงินบริจาคมาเกื้อหนุนได้ ดังนั้น พวกเขาจึงยินดีมากที่สามารถขายคาสนสถาน ไปเป็นเหรียญฟลอรินแล้วมอบโบสถ์ให้เอกชนหรือบริษัทธุรกิจ    ผู้ชื้อเข้ามาดูแลงานปฏิสังขรณ์และบำรุงรักษาอาคารสถานที่แทน โดยที่ไม่มืการดัดแปลงแก้ไขรูปแบบสถาปัตยกรรมทางศาสนาภายนอกเลยแต่มืการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นภายในโบสถ์ เพื่อประโยชน!ข้สอยทางด้านธุรกิจ การเข้าอยู่อาดัย หรือการทำงานอย่างเต็มที่ ความรโหฐานและสงัดเงียบในบรรยากาศขรึมขลังทางศาสนาก็หมดไปชาวดัทช์บางคนมองดูการเปลี่ยนแปลงของโบสถ์ ด้วยคำพูดเสมือนหนึ่งจะปลงตก ทั้งที่อาจเป็นการปลอบประโลมใจที่สะท้อนความเศร้าสลดออกมาว่า

กระสอบทราย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น